Thứ Hai, tháng 4 04, 2022

* Cơn gió chướng

 Có câu 
viết được chốn này…
Đọc lên chỗ khác 
lắm thầy bảo sai.
Ảnh bán đảo Nhơn Lý.
Có câu 
nghĩa bóng dong dài,
Văn phong góc cạnh 
như bài đọc thêm…
Càng rõ nét 
phiền não hơn!
Quê tôi biển động 
gió lên bất thường.
Tai ương 
không đến một phương…
Bấc-Nồm nhiều nỗi nghiệt oan 
dân tình.
Biển khô, đất chảy (*)
điêu linh!

(*) FLC lượm hết đất ở Nhơn Lý.
Biển luôn bị mất mùa vì môi trường đảo bị tàn phá, người dân phải tha phương cầu thực!