Thứ Năm, tháng 4 14, 2022

* Giữa thu 2022

Ảnh fb.bxl.
Lá thu đã ửng vàng
chờ gió thoảng,
Rơi âm thầm 
vung rải lối thân quen,
Vẫn nhớ em 
tôi khẽ nhớ từng tên…
L. ,Y. hay N. 
T., H. nhỉ!
Một thu qua 
mỗi mùa thêm nhiều kỳ vĩ,
Những lạ lùng 
biến đổi của thời gian,
Của thân tâm ghi nhận 
dấu bình an,
Qua sợ hãi 
đã từng trong mê muội…
Chích mũi thuốc 
ngừa cảm mùa đông người già nua đang vội.
Không đợi chờ 
lạnh rét đến bủa vây,
Thu là thế 
bao năm ở xứ này,
Lá cũng thế 
cho thân trơ cành trụi.