Thứ Ba, tháng 1 10, 2012

* Thủy chung

Đừng buồn chi em nhé!
Sầu đã hóa nghìn năm.
Dẫu còn nghìn năm nữa...
Tình cũng chẳng xa xăm....