Thứ Bảy, tháng 1 28, 2012

* Hương xưa
Nuối tiếc ngày xanh đã qua mau,
Nhìn nhau chột dạ-bạc mái đầu,
Xuân trôi,Hạ vội đời hoa mộng,
Thu xám vàng mây,Đông buốt đau.
Tiếc chi một chút duyên năm cũ,
Mà điểm nét sầu trong dáng thơ,
Ai để tình riêng trong quên lãng?
Ta tìm bằng hữu gợi hương xưa.