Thứ Tư, tháng 1 25, 2012

* Chỉ là cơn mơ.

Giật mình thức giấc tỉnh cơn mê,
Đêm vẫn là đêm gió vẫn về,
Anh vẫn là anh trong hoang vắng,
Ngùi ngùi,thương tiếc ánh trăng xưa.

Ẩn hiện em về trong cơn mơ,
Ta lặng nhìn nhau dạ não nề,
Tóc buông vai nhỏ tìm tay rối,
Giữ lại lòng nhau – buổi hẹn hò.


Ẩn hiện em về trong cơn mơ,
Cái đêm chợt rét giữ dông hè,
Cơn  mưa như trút như thác đổ,
Mình tựa vào nhau trong mái che.
Rồi dắt dìu đi trong gió mưa,
Tìm chân trời mới thắm duyên thề,
Tìm vùng đất mát cho đời mộng,
Ai biết cho nhau những  ê chề.

Giật mình thức giấc tỉnh cơn mê,
Đêm vẫn là đêm gió vẫn về,
Anh vẫn là anh trong hoang vắng,
Nhìn qua khung  cửa  ánh trăng khuya.