Thứ Tư, tháng 1 11, 2012

* Nước mát

Đi giữa trưa nắng gắt,
Rực nóng cả con người,
Mồ hôi tự thân mát,
Mặc gíó xát bên ngoài.
Còn lại gì - đôi môi?
Khô khan trong thèm khát,
Chút nước mát tình người,
Xoa dịu tâm hồn tôi.

Mãi hoài trong mơ mộng,
Chân bước dồn không thôi,
Mắt hoa dần mờ nhạt,
Quờ quạng ngã liên hồi.Bên này rồi bên nọ,
Trời đổi gío chiều rồi,
Vẫn đi tìm nước mát,
Cho mình bớt lẻ loi.

Melb,20/07/2011