Thứ Bảy, tháng 6 09, 2012

* Còn Yêu 09 (đoạn kết).

Ảnh Báo Mai blog.


"Lặng thinh" có nghĩa vẫn "còn yêu"?
Mới hay tình ấy đám mây chiều !
Cứ tan rồi hợp bay lờ lững .
Còn chút nắng vàng cảm cô liêu.


Có nghĩa như là quá viễn vông,
Mình yêu nhưng biết em còn không!

Chẳng ai hề nghĩ-anh ghen tỵ,
Hờn dỗi kia luôn giữ trong lòng.

Bao giờ thì em mới đọc thơ!
Ngày đó cơn say đến dật dờ,
Lười ăn ,biếng ngủ bên cung nhạc,
Tìm vần cho hợp nghĩa " duyên-thơ".

Cho anh mê mãi phải không em!
Hủ rượu ngày xưa  em đã làm,
Dành riêng anh uống-anh còn nhớ,
Để rồi giông bão động lay tim.