Thứ Bảy, tháng 6 02, 2012

* Còn Yêu 07.


Viết nữa hay không hỡi em yêu,
Viết nữa chi thêm lại nhớ nhiều,
Muốn thôi nhưng bạn bè chưa chịu,
Kể tiếp lòng mình nỗi quạnh hiu.

Anh nói hình em vẫn còn đây,
Lão Hùng (*) đã ghẹo anh muôn gây,


Giữ chi tấm ảnh người như vậy...
Làm sao ! anh biết làm sao đây!

Thôi cứ để yên nó ở đây,
Nằm im im mãi ở chỗ này,
Chỗ này! ừ phải nơi này nữa,
Như vậy là xong khỏi bị rầy...

Thế là chưa đủ phải không em!
Còn yêu có nghĩa phải còn thêm,
Còn thơ còn nhạc còn lo lắng,
Thì chẳng đời nào tâm lặng yên...

(*) Lão Hùng là Ngô Thanh Hùng (bạn rất thân của 2 đứa.)