Thứ Tư, tháng 6 20, 2012

* Mẻ cá đối.


Đàn cá đối bơi qua quầng lại,
Bên đám rong nước cạn Hòn Tròn (*),
Vung tay cao chài quăng vội gọn trơn,
Hầu hết chúng như đã nằm trong bọc,
Kéo chóp chài nhanh trong tay phăng phắt,

Ảnh Võ Mậu Khiêm.


Vui niềm vui mẻ cá được hôm nay,
Rồi bàng hoàng như số phận rủi may,
Cơn sóng lớn đến cuốn trôi người chài lưới,
Vẫn cố giữ mình trong luồng nước dưới,
Giữ cho chài khòi rách nát bởi rạng ngầm,

Qua cơn sóng-nước lại trong,
Mẻ cá kiếm được yên tâm người chài.

(*) tên gọi của hòn rạng ngầm của Vũng Nồm –Nhơn Lý,QN.