Thứ Hai, tháng 6 04, 2012

* Facebook với Văn Công Mỹ 04.

Mỹ Văn Công
Đêm qua nhành hoa nở
Sáng nay đã tàn rồi
Lắng trong từng hơi thở
Nghe tiếng thời gian trôi...Bạch Xuân Lộc.
Ngồi trông hoa đêm nở,
Qua rồi trong đêm qua,
Tỉnh thức một giấc mơ,
Tuổi xuân trôi rất nhẹ.