Chủ Nhật, tháng 2 02, 2014

* Nói bậy

Anh đang nói bỗng lại cười!
Phải chăng có chỗ bậy rồi phải không?
Em thật thà í không không!
Không hiểu hàm ý bẫy chông chỗ nào...

hay là...
Sao anh đang nói cười khì!
Có phải có chỗ li kì bậy không?
Nghe mù mịt...nghĩ mông lung,
Bắt anh diễn giải bóng trong đen ngoài...

Ảnh Internet

Tức quá đi anh xạo hoài!
Không thèm nghe nữa mấy lời của anh.
Em nghi ngờ ý tinh ranh,
Mà chưa hiểu đúng vòng quanh chỗ nào...

Dẫu biết anh nói xạo thôi!
Thế sao em cứ mãi rồi muốn nghe.
Chuyện người lớn..aha thích ghê,
Tuy chưa đủ cỡ cũng mê học dần.

Mai mốt em thuộc nằm lòng,
Thì anh sẽ phải lưng còng với em.
Dạy lại anh ngày lẫn đêm,
Trả bài sai bét ...chẳng thèm cho chi!!!