Thứ Sáu, tháng 2 07, 2014

Họp bạn 02

Hơn bốn mươi năm những mùa xa,
Phong ba mong ngóng gió thuận hoà,
Vui sao được véo vai vồ mặt,
Ôm chặt ghì nhau chuyện nhỏ to.

Chúc,Lộc và Lượng (phải).

Còn lại bao người nhóm bấy nhiêu,
Ngày xuân ta gom vạn hương yêu,
Kết nên lời chúc mừng hoan hỉ,
Còn tiếc chi đâu! bóng ngã... chiều...

Từ bên trái : Ẩn, Đình...