Thứ Ba, tháng 2 18, 2014

* Vườn đá 01

Vườn đá lá vàng rơi,
Tách cà phê quen mùi,
Giọt sương mờ còn đọng,
Có chút gì lẻ loi.

Trong đá vườn quanh tôi.
Ảnh Internet
Sài gòn vào hạ sớm,
Nắng gắt chẳng đợi trưa,
Bến khóm trúc âm xưa,
Lời cỏ dại ngây ngô.

Chờ mong phút giao hoà.