Thứ Hai, tháng 2 24, 2014

* Cùng Trần Văn Thọ trên HX. :Chiều bên sông

Trần Văn Thọ:
..........................................
..........................................
"Dẫu thêm một lần vấp ngã
Say vùi chén rượu đời em
Ngập chìm trong dòng sông nhớ
Em đừng…. đừng vớt anh lên."TVT.

Tranh Dương Quốc Định

Bạch Xuân Lộc:

"Đời đâu chỉ lần tắm gội,
Dẫu mình đang nóng nước khô,


Hoá chi tình si chín kiếp,
Chấp gì một cuộc mây mưa"LB.