Thứ Bảy, tháng 2 01, 2014

* Ngỡ ngàng

Gặp lại em nay những ngỡ ngàng,
Tình kia không úa bởi thời gian,
Bốn mươi năm đủ ,không! chưa phải!
Chỉ mới hôm qua nỗi bẽ bàng...
Ảnh Internet
Bốn mươi năm chừng ấy trái ngang,
Rêu phong chưa xoá nỗi bàng hoàng,
Thêm sâu bao nếp nhăn trên má,
Làn tóc tuôn mây trắng ngỡ ngàng...