Thứ Năm, tháng 2 27, 2014

* Vườn đá 02

Lối vào Vườn đá ...đường mơ...
Tao nhân, thi hữu đề thơ tỏ tình,
Hàng trúc xinh,đám cỏ xanh,
Tranh tranh đá đá quanh quanh gió lùa...
Bên ngoài chút nắng gắt trưa,
Em về mang cả giọt mưa trong lòng.
Dư hương xưa gợi nhớ nhung,
Phút giây tao ngộ một vùng luyến thương.
Đâu âm sắc mãi tơ vương,
Còn lơ lững đến cuối đường rong rêu.