Thứ Năm, tháng 2 13, 2014

* Đôi bờ

Tôi ở bên đây,em bên kia,
Thái bình dương ngăn cách đôi bờ,
Yêu thương một giải trời xanh rộng,
Cho nắng phủ đầy múi giờ thưa.

Tôi ở bên này đang mùa mưa,
Đêm nghe dòng nhạc chuyển sang mùa,
Trông mãi đầu năm trong quang tạnh,
Êm ái hồn xuân đón giao thừa...


Ảnh Internet
Bên em nắng gắt xám hàng cây,
Làm úa chồi non lối hạ gầy
Có chín tình em đời son sắt!
Ngày về mình chắc nịch vòng tay.

Tôi ở bên này,em bên kia,
Đầu xuân,giữa hạ lối mòn xưa,
Mong chờ em giữ câu hờn dỗi,
Tôi mãi mơ màng chuyện nắng mưa...