Thứ Hai, tháng 2 17, 2014

* Phú Quốc

Thăm chơi Phú Quốc ba ngày,
Biển xanh rừng thấp mát ngây... ngất tình.
Của Kiên Giang quần đảo xinh,
Trải rộng tây mạn biển ghềnh cực nam.

Tắm chung đoàn du lịch Phú Quốc


Phú Quốc: Ảnh Internet
Tiêu thơm ,sim ngọt bạt ngàn,
Nắm ngon,tôm,ghẹ.mực... đàn chim di.
Ngọc trai sáng đẹp li kỳ,
Trăm nghìn dân đảo vui vì cá to.

Diện tích chỉ như Singapore..
Đầu tư chưa đủ, sức chưa bằng người.
Một tương lai khá rạng ngời!