Thứ Ba, tháng 2 04, 2014

* Họp bạn Cường để 66-73

Hơn bốn mươi năm trong cách xa,
Nhìn từng khuôn mặt ,quên,nhận ra...
Tóc trắng,lưng khòm,chân khập khễnh,
Trán nhăn,má xếp,nhợt màu da.

Ảnh họp bạn Cđể 66-73 Qui Nhơn 2014


Ảnh họp bạn Cđể 66-73 Qui Nhơn 2014
Còn được bao nhiêu nhóm về đây,
Nhắc lại chuyện xưa thuở sum vầy,
Chung nhau niên khoá vui đèn sách,
Cường Để hành ca thú trời mây...