Thứ Năm, tháng 8 07, 2014

* Nhớ Eo Gió 02

Sẹo,Cỏ,Cân những hòn khơi,
Tuy xa nhưng mãi nhớ trời quê hương...
Người đi một nhớ hai thương,
Ba mươi năm lẻ giấc thường gọi nhau.

Eo Gió,Nhơn Lý,Quy Nhơn
Dẫu nay tóc đã thay màu,
Nhưng trong lòng vốn vẫn màu nguyên sơ.
Tình là tình,mộng cùng mơ,
Eo xưa gió lộng mấy bờ rong rêu.

Chiều về tổ tiếng nhàn kêu,
Ríu ra, ríu rít chim đều có đôi.
Sương trong con én no mồi,
Mùa sang lắm tổ cho người vui chung.

Xa còn gió bấc mịt mùng,
Còn cơn bão lớn...ta cùng mối lo.