Thứ Ba, tháng 8 26, 2014

* Thuyền nan

Cho dầu con nước xuống,lên,
Thuyền nan vững lái còn trên sông hồ...
Bọt bèo con sóng nhấp nhô,
Tấm thân chú lái cơ hồ ngã nghiêng.

Ảnh Đỗ Phủ


Chẳng nao núng những muộn phiền,
Mảnh đời ô trọc triền miên dày vò.
Yêu sông nước thương đám chồ,
Vui trông lưới cá nhỏ cò vờn quanh.
Thuyền nan với túp lều tranh,
Mưa sa gió dội chẳng lành canh thâu.
Ngày qua ngày dẫu bể dâu...
Tâm hồn thanh bạch không cầu lụy ai.
Vươn khơi biển rộng sông dài...