Thứ Tư, tháng 8 06, 2014

* Tự tình đêm

Viết hòa cùng NT. trên HX....chúc vui

NguyenTiet:
"....Cát rời tay bụi còn vương
ừ, thôi ta giữ chút hương muộn tàn
Tự tình cùng nụ đa đoan
cát ơi giữ nhé võ vàng dấu xưa!"NT

Ảnh Hương Xưa.org
locbach :

"Đêm nay nhờ gió biển đưa,
Lời ta muốn nhắn tình xưa một người.
Xa xôi chi lắm người ơi,
Để lòng ta mãi rối bời nhớ nhung."lb.nguyentiet :

Đêm đêm nẫu nhớ nẫu thương
nhưng mà hổng biết nẫu vương cái gì
trời mưa gió cứ nhằng nhì
ôi đời sao lắm kẻ nghi người ngờ..."NT

locbach :

Ai biểu yêu...nên dật dờ,
Ngồi ôm lún cát làm khờ thân em.
Cát than phận cát yếu mềm,
Nóng trên lạnh dưới ...gọi tên ai nào?"LB