Thứ Bảy, tháng 8 23, 2014

* Melbourne mùa đông 04

Hôm qua chẳng biết gì nhau,
Như quên để giấu niềm đau riêng mình.
Thâu đêm chung bóng chung hình,
Tan-go dìu bước hoạt linh sắc màu...

Đêm vũ trường L,amour,Melbourne.
Sáng nay quờ quạng... vì đâu!
Sương chưa tan bởi nắng sầu tơ vương,
Mưa đông còn lạnh bụi đường,
Ta hong hơi ấm vô thường cho nhau...

Đêm tàn chậm,ngày qua mau,
Ta vui như buổi ban đầu nhe em!