Thứ Sáu, tháng 12 12, 2014

* Mơ 04

Hàng táo hạ này lá xanh um,
Đàn sáo về vui nắng trĩu cành,
Anh đến chờ em ngờ... trước ngõ,
Thẹn thùng khuôn mặt mới xinh xinh...!

Hàng táo trước nhà mình...Melbourne 
Muộn quá rồi nghen nắng hạ buồn,
Phố phường đông đúc dòng người tuôn,
Quà mua cho kịp mùa hội lớn,
Anh biết sắm gì để tặng em...!

Cái điều vô giá không tiền mua,
Chẳng phải rồng bay chẳng lụa là...
Có sánh cũng không chi sánh được,
Nụ tình ngây ngất ...có vừa chưa...!

Không...lại... anh ăn gian đó sao?
Hình như chuyện ấy mới hôm nào,
Mùa No-el đó...cùng vui đón,
Mình đã cho nhau...và đếm sao...!

Ở chỗ mình thường đến tìm nhau,
Mùa hạ-Noel khắt tinh cầu,
Mấy ai như chúng mình em nhỉ,
Hạ thắm nồng... mơ vội xuân mau...