Thứ Ba, tháng 12 09, 2014

* Giữ tim

Có người đem quả tim khoe,
Rằng tuy đã cỗi miết mê ái tình.
Sáu mươi năm cứ ...tự mình,
Cột trên ,gút dưới thắt hình chữ " yêu".

Ảnh internet

Chi cho lắm đắng cay nhiều,
Dẫu trong nhung lụa cũng đều khổ đau.
Hong tim nóng giữa nắng thu,
Là còn mong chút mây mù chở che...

Mel bourne đang chuyển sang hè,
Đừng ai gạn dạ mà khoe kiểu này.
Máu khô không thể vãn hồi....
Tim khô không thể ...trao người chờ mong.

Hong tim là tỏ nỗi lòng,
Khát khao chút ánh sáng hồng tinh khôi.
Chiều lên rồi héo làn môi,
Thương người còn đứng đỉnh đồi giữ tim.