Thứ Tư, tháng 12 10, 2014

* Tiễn Thu

Khó quá đi em biết nói gì,
Tách cà phê nóng tiễn nhau đi,
Quán ồn đông khách không người lạ,
Đôi mắt quầng sâu giấu nét gì...

Ảnh internet


Có lẽ hạ này thiếu bóng Thu...
Mùi phở thơm quen...chuyện lu bù,
Bên ngoài gió hất cơn mưa bụi,
Trong dạ một người ngẫm nhớ...Thu!