Thứ Ba, tháng 12 30, 2014

* Mong đợi

Trong từng trang sử Việt,
Anh hùng khắp mọi nơi,
Danh hào kiệt muôn đời,
Theo vận nước nổi trôi.

Ảnh Internet: Khổng Tử qua các thời kỳ


Trưng -Triệu xưa một lòng,
Vì nước Nam tự chủ,
Ngô Quyền phá Bạch đằng,
Lê Lợi với Chí lăng...

Đinh, Lê, Lý, Trần, Lê,
Giang sơn đó tiền đồ,
Xương máu ngập đồng khô,
Hồn thiêng Việt vô bờ.

Quang Trung thời oanh liệt,
Bằng sức người nông dân,
Cờ Đào ngọn chủ công,
Bắc tiến thoả muôn lòng,


Trung Hoa từng khiếp vía,
Vẫn giữa mộng cuồng điên,
Bành trướng ách bạo quyền,
Trên Việt dân khốn khổ.

Bao đời trong gian khó,
Cũng bởi đám tham quan,
Tiếp tay với bạo tàn,
Thực dân làm chính sách.

Nhiều năm qua rõ mặt,
Phường bán nước hại dân,
Biển đảo đã mất dần,
Còn suy đoài Việt đạo.

Với nguy cơ đồng hoá,
Việt tộc sẽ về đâu!
Trước thế trận phủ đầu,
Khổng Tử viện  thâm sâu...

Trong... một đàn ruồi nhặn,
Ngoài... một đám nhỡn nhơ,
Vận nước suy từng giờ,
Lòng đớn đau vô bờ.

Mong đợi từng đêm thâu,
Đấng toàn trí ...nơi đâu?
Triệu triệu dân mưu cầu,
Chiến tuyến dựng thành mau.

Khổng Đạo hiểm thâm sâu...
Tai ách trên lưng rồi...
Làm gì cho đời sau...
Việt tộc đi về đâu...

Văn hoá Việt ngàn sau !!!