Thứ Năm, tháng 12 04, 2014

* Mơ 01

Tôi thích được mơ kiểu như anh,(*)
Bày tỏ người tôi... hiểu chút...mình,
Để bé vô tình không nghi ngại,
Ngỡ mình sao đó ...cứ làm thinh.

Ảnh Đoan Trương trên fb.

Mãi được như vầy mỗi lần mơ,
Rồi lúc qua cơn cứ dật dờ,
Thờ thẫn nhìn quanh tìm không thấy,
Tiếc hoài...khờ quá, thế mà mơ!

Ảnh fb trong thơ Luân Hoán
(*) Nhà thơ Luân Hoán.