Thứ Hai, tháng 12 15, 2014

* Cùng khiêu vũ

Chỉ là tiêu khiển thôi,
Lánh phút giây ngậm ngùi,
Một mình trong hoang vắng,
Gọi tên đời cay đắng...

Ảnh VietDance tại L'amour Reception
Cùng khiêu vũ đi thôi,
Ngoài sở thích của tôi,
Và chung vui là chính,
Nhiều khởi đầu lính quýnh...

Sau rồi sẽ quen thôi,
Ai rồi cũng một thời,
Đùa chơi khi còn khoẻ,
Lấp thời gian buồn tẻ.

Khiêu vũ ...từng cặp đôi,
Chẳng thấy mình lẻ loi,
Tim theo nhạc từng hồi,
Thân uyển chuyển buông lơi...

Thời gian nhiều lối rẽ,
Tầng không loạn bóng mây,
Nước sông lúc vơi đầy,
Sa mạc chẳng bóng cây.

Nên nếu được cứ vui...
Như chim muông giữa trời,
Trái mùa rồi... đơn côi,
Rồi hoang lạnh mù khơi.

Ai còn biết đến tôi...
Mình có nhau đây rồi,
Khiêu vũ thoả niềm vui,
Cần gì đâu người ơi...

Tôi nào biết đến ai,
Bên cuộc đời này nữa,
Mình được vui mấy thuở,
Trong vũ điệu về không...

Nên nếu được cứ vui...
Như chim muông giữa trời,
Trái mùa rồi... đơn côi,
Và hoang vắng chơi vơi....