Thứ Sáu, tháng 12 05, 2014

* Mơ 02

Đó chỉ là mơ thôi phải không?
Cần chi em man mác trong lòng,
Hờn không lên tiếng buồn không đến,
Gọi hoài đợi mãi...nhớ và trông.

Hồ Xuân Hương,Đà Lạt.

Giận lắm một mình tìm đến mơ,
Một giấc non tiên trải mấy giờ,
Điện thoại chuông reo chưa vờn tỉnh ,
Luyến tiếc vơi đầy trong suối mơ...