Thứ Hai, tháng 4 20, 2015

* Gối chiếc

Nửa đêm thức giấc một mình,
Gọi người chung chiếu chút tình gởi trao.
Không hơi ấm của hôm nào,
Còn đây chiếc gối êm dài bên ta.

Ảnh Google Internet


Ngoài hiên tiếng giọt thu sa,
Sương khuya chẳng lạnh hơn ta trong lòng .
Vớ vẩn chi...chỉ viễn vông,
Gối đơn yên giữ giấc nồng qua đêm.