Thứ Ba, tháng 4 28, 2015

* Lá thu

Lá thu vàng công viên xao xác, 
Dư âm hờ hững gọi đông sang , 
Melbourne cơn lạnh xốn xang, 
Bên nhau nhóm chút lửa tan sương mù.

Ảnh Thủy Hùng