Thứ Năm, tháng 4 23, 2015

* Ngu ngơ tình trần

Thùy Anh Lam (* Ngu Ngơ Tình Trần): 

Cho dù lặng lẽ đi tìm
Cho dù nỗi nhớ im lìm trong thơ
Xin người dù một lần mơ
Con tim biết khóc ngu ngơ tình trần

Ảnh fb TAL
locbach:

Có chi đâu...cuộc phong vân,
Yêu thương chi lắm cũng ngần ấy thôi.
Lên non ngắm bốn phương trời,
Tìm ra nghĩa chữ tình đời...là mơ.