Thứ Năm, tháng 4 30, 2015

* Nhớ

Thu không gió ... vàng vẫn gieo trầm mặc,
Cỏ còn xanh cũng u rũ vàng theo,
Trông thu qua ráng nắng chiều,
Còn chi giữ nữa...hắt hiu nhớ người.

Ảnh Đức Tuấn fb.