Thứ Hai, tháng 4 27, 2015

* Vắng

Có ai về ...phố vắng trong đêm,
Dấu xưa ngày ấy biết đâu tìm,
Đèn khuya...trông bóng hồn lơ đễnh,
Giông còn giá rét...xót xa thêm.

Ảnh HTT trên fb.