Thứ Tư, tháng 4 15, 2015

* Eo Gió - Chờ 2

...lại viết cùng AP !

Biết nói gì đây hỡi em tôi,
Hai tay giăng nối cả mây trời,
Về bên Eo Gió bờ vai mỏng,
Với cả tình tôi buổi xa xôi...

Ảnh Eo Gió Nhơn Lý trên fb.
Chút buồn đâu dễ gởi sóng trôi...
Đến nay người ấy...muốn đăng bài,
Cái bài năm trước ai còn nhớ!
Cô đã có lần viết đối  vui.

Như đã có người trong lặng im,
Khi làn gió mát của xuân đêm,
Chợt đến vấn vương cùng hạ sớm,
Mơ hồ thổn thức nỗi niềm riêng.

Hay đấy !  bài thơ như nhắc tôi...
Thời gian xa vắng ...nhỡ quên rồi,
Eo Gió còn kia miền rạn sóng,
Dìm trong tâm cảm bóng một thời.

Bởi chút tình xưa vẫn nhớ người,
Bặt tăm chim cá... gió ngàn khơi,
Viễn vong thực mộng đời vô định,
Lãng du thơ thẩn...ấy niềm vui.

Biết nói gì đây hỡi em tôi,
Hai tay vung mãi những đường dài,
Tơ đời mỏng quá không nơi buộc
Cuốn hút tôi hoài cuộc rong chơi...