Thứ Sáu, tháng 4 24, 2015

* Hứa

Lắm kẻ đương yêu... hứa trọn đời,
Vì nhau sinh thác...Á ! đầu môi.
Nhân sinh muôn thuở trong mộng mị,
Chân tình quán "hứa" đến thế thôi.

Ảnh Google