Thứ Ba, tháng 4 21, 2015

* Không giữ được

Chiếc răng đẹp... hư ngay trong miệng,
Cứ nhức hoài làm khổ cả thân,
Muốn bình yên trong chơn tâm,
Nhưng rồi đành phải ... phải cần bỏ đi...

Ảnh Google