Thứ Hai, tháng 6 06, 2016

* Núp bóng 2

Em rồi đâu
em ở đâu?
Loay hoay tìm mãi
nắng rầu hơn ta.
Ảnh Nguyễn Quốc Tuyên 
Để chiều tím
nắng nhạt nhòa,
Ta buồn bóng ngã
dáng hoa bên ghềnh...