Thứ Tư, tháng 6 15, 2016

* Melbourne cuối thu 2016

Lá vàng
còn
trước ngõ nhà tôi,
Mà đông
chừng
đã đến nơi rồi,
Ảnh bxl
Nắng thu
yếu ớt lời than vãn,
Sao về sớm thế
gió đông ơi...

Rét mướt mùa nào
chẳng tái tê,
Đông đi
tôi chẳng đợi đông về,
Nhưng vì
Thu lại...
mong manh quá,
Lỡ cuộc
nồng say
bên hương hoa...

Lá vẫn
còn vàng phai nắng ơi,
Thu nay
và nắng cũng bên trời,
Melbourne
lạnh ngắt
tuần thu nữa,
Nghe liệm hồn
tôi
nỗi đầy vơi .