Thứ Hai, tháng 7 04, 2016

* Melbourne đầu đông 2016

sóng cứ ngã xô bờ
thuyền vẫn cố ra khơi
mái chèo nương sức người
vun đắp xây mộng đời
giữa muôn trùng chơi vơi...
Ảnh Google 
biển xanh xưa nắng dãi
trời trong cũng chút mây
có sương dày khói mỏng
cuồn cuộn trải đường bay
giữa muôn trùng ai hay...

gió đầu đông se lạnh
mơ màng lá còn bay
bóng chim rồi tăm cá
biền biệt chẳng còn đây
hoang mang khoảng không này.

tuyết đầu đông rời rạc
như hoa trên cành gầy
Melbourne lời kinh nhạt
mãi ngân nga đêm ngày
chút men nào chưa cay...