Thứ Hai, tháng 7 11, 2016

* Một lần

Như đang mơ giấc
ngủ ngày,
Người đâu đẹp lạ
ngất ngây tận cùng...

Ảnh Google. 
Thôi... mây
ngừng giữa không trung,
Cho hồn ta đắm
một vùng triều dâng...
Được nên không
dẫu một lần!