Thứ Bảy, tháng 1 28, 2017

* Vui Tết Đinh Dậu

Xuân nào đến
mình cũng vui,
Thời gian trời đất
biếu tôi đấy mà.
Ảnh fb Xuân Đinh Dậu.
Niềm hạnh phúc
với ngàn hoa,
Tôi cùng nhân loại
chan hòa từ tâm.
Mọi bình an
cuộc sống cần,
Biết đem san sẻ
xa gần hòa ca.
Cung cách
anh em một nhà,
Thả buồn ra bể
hiếu hòa nào hơn !
Năm Gà
đừng mãi cô đơn,
Nhắc tôi tránh
cái nỗi buồn riêng tư.
Tiếng con trống
gáy úc ư!
Một, một
con mái tục tưu
dặt dè !
Xuân thì xuân,
Tết khác nhe!
Mình nên phân biệt
không nhoè lẫn nhau.
Nghìn năm Bắc thuộc
niềm đau,
Cũng nên thay bỏ
thoát màu nghiệt oan.
Tết như
cuộc đại liên hoan,
Tiệc mừng văn hoá
chẳng cần phải xuân !
Mùa khác nhau mỗi miền, vùng,
Tính ra xứ Việt
không trùng đất Hoa ...
Thì ...này xuân
Xuân trời ta,
Tết kia nên đổi
hợp cho nhân quần.
Lịch ngân sách quy hoạch chung,
Thế giới tiến bộ
định cùng thời gian.
Thoát Trung không tính vẫn làm !