Thứ Ba, tháng 1 17, 2017

* Tiếng xuân ( trích từ facebook ).

Bay Nguyen

Một mình vẫn tốt có sao đâu
Gió biển nắng xuân vạn sắc màu
Yêu nhớ mông lung ai dám cản
Đời ta mình một có sao đâu!
Ảnh fb.
Loc Bach

Chẳng có sao đâu,có gì đâu!
Vì xuân, vì tết lắm sắc màu,
Còn lại mình ta màu đơn chiếc,
Chờ xuân qua tết nhớ tìm nhau!