Thứ Sáu, tháng 1 20, 2017

* Thêm là bớt

Thêm một tuổi
có nghĩa là bớt một,
Đến là đi
trong phép tính vô thường,
Ảnh Google 
Bóng lùi dần
về áng xế chiều buông,
Người lần lũi
không lối quanh đường rẽ.

Giữ an nhiên
trước cuộc đời muôn vẽ,
Vốn chỉ là
khoảnh khắc một giấc mơ,
Lên đồi cao
mây bàng bạc tìm thơ,
Trong lòng đất
một chuyến tàu vô lượng...

Thêm và bớt
gốc vector nghịch hướng,
Đại số mang
cộng hưởng triệt tiêu nhau,
Ta là ai?
Đâu là điểm khởi đầu?
Đâu là điểm
thêm chính là bỏ bớt !

Thêm một tuổi
có nghĩa là bớt một,
Đến là đi
dần về phía của vô thường.