Thứ Tư, tháng 1 04, 2017

* Về núi Yên Tử

Về Yên Tử
nhìn mây bay,
Tắm trong gió mát,
mê say nắng vàng.
Ảnh bxl.
Chùa Đồng
cao những ngút ngàn,
Mênh mông về tựu ...
giữa ngàn mênh mông.
Về Yên Tử
ngắm trời trong,
Lắm phương, rộn hướng ...
mà lòng an nhiên.
Tạm quên ưu
tạm lánh phiền,
Sống trong khoảnh khắc...
kỳ duyên Phật trần.