Thứ Ba, tháng 1 03, 2017

* Em vẫn đẹp

Em vẫn đẹp,
còn dung nhan
thuở trước !
Bây giờ ...
sao
anh nghe
vẫn mặn mà !
Ảnh bxl fb.
Hay cách xa
lâu rồi ...
những mùa hoa,
Chút tồn đọng
bóng của hồng
nhung nhớ.

Em còn đấy,
mà sao
anh cứ ngỡ,
Chắc vô cùng
vô tận ... chẳng hề nhau,
Lúc em đi
nhắc nhớ một niềm đau,
Để vĩnh viễn
không chìm sâu vĩnh viễn.

Em vẫn thế,
dẫu giữa đời im tiếng,
Vẫn là em
đẹp mãi vẫn là em,
Anh mất đi
tìm ...
kiếm một niềm riêng.
Em giữ đó
cũng đã
đành
vung xa mờ mịt.

Em vẫn đẹp,
tuy nhiên
em mãi đẹp...
Tất cả là của anh,
Ừ mà đã
có chút của người!
Hờn ghen với cả đất trời,
Em tôi vẫn đẹp,
dẫu đời lao đao.