Thứ Ba, tháng 1 31, 2017

* Đấy rồi...

Đấy rồi
bóng của dòng sông,
Của nghìn năm trước
chảy rần từ đây.
Ảnh fb. BXL
Mang về xuôi
nước đủ đầy,
Mát tình nhân loại,
mát cây đầu nguồn.
Qua ghềnh thác
suối ngàn tuôn,
Đồng quê, phố thị
được nguồn sống xanh.
Đem bình an
tạo phúc lành,
Sáng cho trần thế,
thanh bình muôn nơi.
Giữ tâm yên
kiếp làm người,
Niết bàn một cõi
thảnh thơi đi về.
Vượt qua sanh diệt
lầm mê ...