Thứ Năm, tháng 4 20, 2017

* Hồ sinh thái Quy Nhơn (1)

Khi đi nắng chói mặt,
Lúc về nắng soi lưng,
Ảnh bxl, hồ sinh thái Quy Nhơn. 
Chỉ mới được một vòng,
Mồ hôi đà thấm ướt.

Có thấy gì phía trước,
Chẳng nhớ gì sau lưng !
Những bước không vô tình,
Thong dong hồn vô ngại .

Ung dung miền tự tại,
Đường quanh xanh cỏ dại,
Lấp lánh cùng ánh dương,
Bụi xa bên kia đường.

Quy Nhơn hồ sinh thái,
Tôi vẫn còn đi lại...
Vẫn bước không vô tình,
...dẫu một đời vô minh!