Thứ Tư, tháng 4 26, 2017

• Yên tĩnh Quy Nhơn

Sáng nay
hồ nước lặng yên,
Như lòng tôi 
chẳng buồn phiền
điều chi.

Ảnh bxl  Mặt hồ sinh thái Quy Nhơn. 
Vắng tiếng gió
bước chân đi,
Lòng hồ 
cá hóng
bóng ghi chính mình,
Con nước lên xuống 
vô tình,
Tung tăng cá lượn
vô tình tung tăng.
Không câu thả,
không lưới giăng,
Con vùng cái vẫy
vui cùng cạn sâu,
Quanh quanh
lẫn quẩn về đâu,
Trăm năm nào biết
đến sầu vấn vương...
Vẫn bước đi
trong vô thường
Quán thân tự tại
khu vườn hòa an.
Mặt hồ phẳng lặng
cư yên...